Officers for 2017-2018

President:

Makoto Manabe

Councillors:

Kazutaka Amano, Hisao Ando, Kazuyoshi Endo, Ren Hirayama, Toshiaki Irizuki, Yasufumi Iryu, Robert G. Jenkins, Akihisa Kitamura, Yoshitsugu Kobayashi, Naoki Kohno, Yasuo Kondo, Haruyoshi Maeda, Ryuichi Majima, Atsushi Matsuoka, Kazuyoshi Moriya, Rei Nakashima, Masakazu Nara, Hiroshi Nishi, Tatsuo Oji, Takenori Sasaki, Tamaki Sato, Yasunari Shigeta, Takao Ubukata, Atsushi Yabe

Members of Standing Committee:

Rei Nakashima (General Affairs), Takao Ubukata (Finance), Kazuyoshi Endo (Planning), Yasunari Shigeta (Editor in Chief, PR), Tamaki Sato (Editor in Chief, PR), Yasufumi Iryu (Editor in Chief, Special Papers), Kazuyoshi Moriya (Editor of "Fossils"), Hiroshi Nishi (Liaison Officer, Foreign Affairs), Tamaki Sato (E-journal), Akihisa Kitamura (Membership), Robert G. Jenkins (Publicity Officer, Friends of Fossils), Takenori Sasaki (The Union of Japanese Societies for Natural History)

Secretaries:

Shin-ichi Fujiwara, Sachiko Agematsu (General Affairs), Takanobu Tsuihiji (Planning), Megumi Saito, Shinji Isaji, Shungo Kawagata (Vice Editors of PR), Azumi Kuroyanagi (Vice Editor of "Fossils"), Yuta Shiino, Koji Seike (Publicity Officer), Yohoko Okumura, Yasuyuki Tsujino, Yuri Kimura, Kentaro Izumi, Shinya Miyata (Friends of Fossils)

Auditor:

Takehiro Sato