Link to Past Officers

Officers for 2021-2022

President:

ENDO, Kazuyoshi

Councillors:

ANDO, Hisao

HIRAYAMA, Ren

JENKINS, Robert G.

KIMURA, Yuri

KITAMURA, Akihisa

KOBAYASHI, Yoshitsugu

KOMATSU, Toshifumi

KOHNO, Naoki

KONDO, Yasuo

MAEDA, Harsuyoshi

MANABE, Makoto

MORIYA, Kazuyoshi

NAKASHIMA, Rei

NISHI, Hiroshi

OJI, Tatsuo

SAITO, Megumi

SASAKI, Takenori

SHIGETA, Yasunari

TAKAKUWA, Yuji

TSUIHIJI, Takanobu

UBUKATA, Takao

YABE, Atsushi

Members of Standing Committee:

Kazuyoshi Endo (President)

Kazuyoshi Moriya (General Affairs), Tamaki Sato (Liaison Officer, Foreign Affairs), Rei Nakashima (Finance), Takao Ubukata (Planning), Takanobu Tsuihiji (Membership), Akihisa Kitamura (Editor in Chief, PR), Atsushi Yabe (Editor in Chief, PR), Yasunari Shigeta (Special Papers), Yasufumi Iryu (E-journal), Megumi Saito (Editor of "Fossils"), Robert G. Jenkins (Publicity Officer, Friends of Fossils)

Secretaries:

under construction

Auditor:

under construction